• Mena
  • Jazyk
Zákaznícky servis Požiadavky & podmienky

Požiadavky & podmienky

Špeciálne podmienky

Upozornenie: Každá nehnuteľnosť ma svoje vlastné rezervačné podmienky uvedené na stránke s podrobnými informáciami. Prijatím týchto všeobecných podmienok súhlasíte s podmienkami bytu, ktorý si rezervujete.

Všeobecné podmienky

Potvrdenie. Po zaplatení sa vám zobrazí potvrdzovacia obrazovka, dostanete SMS na svoj mobilný telefón a potvrdzujúci e-mail s podrobnosťami. Je veľmi dôležité prečítať si ho pozorne. Je možné, že potvrdzujúci e-mail dostanete do priečinka so spamom. Ak nedostanete e-mail, odporúčame vám skontrolovať všetky vaše e-mailové priečinky. Odporúčame vám tiež vytlačiť si potvrdenie, ktoré sa vám zobrazí na obrazovke.

Niektorí majitelia bytov majú špecifické platobné podmienky a rezervácie sú podmienené s ohľadom na splnenie týchto podmienok.

Príchod a odchod. Aspoň 4 dni pred príchodom musíte oznámiť vašej kontaktnej osobe približný čas príchodu na ubytovanie. Odchod sa musí uskutočniť pred uplynutím času uvedeného na podmienkach každého bytu. Majiteľ alebo kontaktná osoba si vyhradzuje právo o požiadanie podpísania zmluvy pri príchode na ubytovanie.

Ak zákazník pri príchode nie je schopný kontaktovať majiteľa alebo nájsť byt, mal by zavolať na tiesňové číslo uvedené v rezervačnom e-maili. Ak zákazník koná inak naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť.

Neručíme za krádež objektov umiestnených vo vnútri bytu.

Ostatné podmienky. Zákazník musí rešpektovať pravidlá stanovené pri bývaní, nábytku a vybavenia. Nie je dovolené ubytovať viac ľudí ako je uvedené v rezervácii. Je zakázané robiť hluk po 21:00, vo vnútri bytu aj na schodoch.

Pre obdržanie kľúča od ubytovania zvyčajne musí byť zaplatená záloha ako záruka majiteľovi. OK Apartment nie je zodpovedný za stratu akéjkoľvek zálohy alebo za diskusiu o prípadné vrátenie zálohy.

Zrušenie podmienok

Rezervačný poplatok nebude vrátený v tom prípade ak zákazník zruší rezerváciu. Niektoré podmienky bývania, zobrazené v prvom odseku, sú v prípade zrušenia použité na ďalšiu pokutu. Toto musí byť oznámené e-mailom alebo prostredníctvom účtu OK Apartament.

Ak ubytovanie nie je k dispozícii z dôvodu vyššej moci, OK Apartment sa bude snažiť ponúknuť klientovi náhradné ubytovanie s podobnými vlastnosťami. Ak zákazník nebude akceptovať náhradné ubytovanie alebo ak nie je k dispozícii žiadne iné ubytovanie, rezervácia bude zrušená a rezervačný poplatok bude vrátený.

Zmeny rezervácie

Je možné zmeniť rezervačné údaje v nasledujúcich prípadoch:

  • Dlhší pobyt. Ak je nehnuteľnosť k dispozícii pre dátumy po zaplatení rozdielu rezervačného poplatku.
  • Kratší pobyt. Vždy ak to zákazník oznámi najmenej jeden mesiac pred dátumom príchodu a bez vrátenia rezervačného poplatku.

Zmeny v rezervácii sú hlásené e-mailom alebo prostredníctvom OK Apartment zákazníckeho účtu. Pri prvej zmene rezervácie nebudeme účtovať administratívne náklady ale pri druhej zmene budeme uplatňovať ďalších €20 správneho poplatku.

Zákazníci sa rozhodnú pre oblasť v ktorej chcú ostať a ak sa im nepáči nie je to naša zodpovednosť.

O webe

Garancia ceny. Sme zaviazaný ponúkať najlepšiu cenu a to je dôvod, prečo žiadame o spoluprácu našich zákazníkov. Ak nájdete nižšiu cenu vrátime vám dvojnásobok rozdielu medzi sadzbami.

Mena. Ceny a platby sú uskutočňované v Eurách. Ceny uvedené v iných menách na internetovej stránke sú odhad a sú v súlade so zmenami poskytnutými denne Európskou Centrálnou Bankou.

Obmedzenia veku a používania. Právo používať túto interneovú stránku je vyhradené pre osoby staršie ako 18 rokov, jednotlivcov alebo zástupcov inštitúcií alebo spoločností. Každá distribúcia, úprava, zmena, odstránenie, verejné zobrazenie, a/alebo iná činnosť je prísne zakázaná, pokiaľ to nie je výslovne povolené spoločnosťou Home Online Spain S.L.

Zmeny v informáciách. Neustále zlepšujeme obsah internetovej stránky, ktorá obsahuje informácie, ktoré závisia na tretej strane a/alebo inštitúcií. Z tohto dôvodu nie sme zodpovedný za presnosť týchto informácií.

Spojte sa s Facebookom
Prihláste sa s Google
Zabudli ste heslo?
Enter your email below and we will send you a password reset link.
Zrušiť
captcha

Otváracie hodiny: Monday to Friday from 08:00 to 18:00.

We speak English, Spanish, German, Russian, French, Dutch and Italian.

+34 678625980
+33 184883620
+1 6465689734
+34 902052856
+46 844680527
+44 2036950691
+31 208083149
+39 0694804041
+49 3030808496
+45 89884196
Medzinárodné číslo: +34 933255027
Collect entries and win great prizes!

Everyone can collect entries for the prize draw of our contests by participating in our guide & community. Below you see how you can collect entries.

There is no limit to the number of entries you may collect. The more you collect, the bigger the chance to win!

To make it fair for everyone we reset the number of entries back to zero after every draw.

What can you win?
Win a weekend for 2 in Barcelona

Win a weekend in Barcelona


Potrebujete pomoc?

WhatsApp Chat

We use cookies to provide you with a better web experience. By browsing our site you accept the use of these cookies. Read more here. OK